ÚS DE GALETES

Arrow Up
EL PAISATGE DE LES CIÈNCIES APLICADES Metrologia Mesures públiques del temps

Mesures públiques del temps

El creixement de les ciutats i la nova organització social que se’n deriva, va comportar un canvi substancial en les relacions humanes i la divisió del dia en hores i minuts exactes que regula i ordena de forma rígida l’activitat industrial i de les noves classes laborals. En l’àmbit d’una societat encara majoritàriament rural, encara durant molts anys seguirà coexistint el nou rellotge mecànic amb l’inexacte i irregular ritme social solar.
En aquest apartat, s’hi recullen rellotges que per la seva singularitat, antiguitat o particularitat científica-tecnològica tinguin un destacat interès patrimonial.

Torre del Rellotge
Torre del Rellotge
Torre del Rellotge

Barcelona

Mesures públiques del temps